gateside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gateside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gateside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gateside.

Từ điển Anh Việt

  • gateside

    * danh từ

    cạnh lò