gatehead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gatehead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gatehead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gatehead.

Từ điển Anh Việt

  • gatehead

    * danh từ

    bờ bên cạnh lò