gatecrash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gatecrash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gatecrash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gatecrash.

Từ điển Anh Việt

  • gatecrash

    * động từ

    chuồn vào cửa để xem kịch hoặc phim... mà không mua vé; không ai mời mà vẫn đến dự tiệc

    to gatecrash a party: không ai mời mà vẫn đến dự tiệc