finance i/o manager (fiom) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance i/o manager (fiom) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance i/o manager (fiom) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance i/o manager (fiom).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance i/o manager (fiom)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ quản lý nhập/xuất tài chính

    chương trình quản lý nhập/xuất tài chính