field selection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

field selection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm field selection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của field selection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • field selection

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  chọn vùng

  toán & tin:

  sự lựa chọn trường