field lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

field lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm field lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của field lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • field lens

  * kỹ thuật

  khoảng nhìn của thấu kính

  điện lạnh:

  thấu kính thị trường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • field lens

  the lens that is farthest from the eye in an optical device with more than one lens