enhanced graphics adapter (ega) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhanced graphics adapter (ega) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhanced graphics adapter (ega) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhanced graphics adapter (ega).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • enhanced graphics adapter (ega)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ điều hợp đồ họa nâng cao

  bộ thích ứng đồ họa cải tiến

  điện tử & viễn thông:

  bộ phối ghép đồ họa nâng cao