custom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

custom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm custom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của custom.

Từ điển Anh Việt

 • custom

  /'kʌstəm/

  * danh từ

  phong tục, tục lệ

  to be a slave to custom: quá nệ theo phong tục

  (pháp lý) luật pháp theo tục lệ

  sự quen mua hàng, sự làm khách hàng; khách hàng, bạn hàng, mối hàng

  the shop has a good custom: cửa hiệu đông khách (hàng)

  (số nhiều) thuế quan

  customs policy: chính sách thuế quan

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đặt, sự thửa, sự đặt mua

  custom clothes: quần áo đặt may, quần áo may đo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • custom

  accepted or habitual practice

  Synonyms: usage, usance

  a specific practice of long standing

  Synonyms: tradition

  habitual patronage

  I have given this tailor my custom for many years

  Similar:

  customs: money collected under a tariff

  Synonyms: customs duty, impost

  custom-made: made according to the specifications of an individual

  Antonyms: ready-made