consumer durables nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer durables nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer durables giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer durables.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer durables

    * kinh tế

    hàng tiêu dùng lâu bền

    hàng xài bền

    kinh tế học tiêu dùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet