consumer pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer pressure

    * kinh tế

    áp lực từ phía người tiêu dùng