consumer test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer test

    * kinh tế

    trắc nghiệm tiêu dùng