consumer union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer union.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer union

    * kinh tế

    hiệp hội người tiêu dùng