capita nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capita nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capita giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capita.

Từ điển Anh Việt

  • capita

    * danh từ số nhiều

    per capita

    theo đầu người