bowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowl.

Từ điển Anh Việt

 • bowl

  /boul/

  * danh từ

  cái bát

  bát (đầy)

  nõ (điếu, tẩu thuốc lá); long (thìa, môi)

  (the bowl) sự ăn uống, sự chè chén

  to be found of the bowl: thích chè chén (với anh em bạn)

  * danh từ

  quả bóng gỗ

  (số nhiều) trò chơi bóng gỗ

  to play at bowls: chơi ném bóng gỗ

  (số nhiều) (tiếng địa phương) trò chơi kí

  * nội động từ

  chơi ném bóng gỗ

  * ngoại động từ

  lăn (quả bóng)

  to bowl along

  bon nhanh (xe)

  to bowl over

  đánh đổ, đánh ngã

  (nghĩa bóng) làm bối rối; làm sửng sốt, làm kinh ngạc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bowl

  * kinh tế

  cái bát

  cái thùng

  cái trống

  * kỹ thuật

  bát

  cái bát

  con lăn

  gáo

  gầu

  hố trũng

  lưỡi gạt (máy ủi)

  phễu

  sân vận động

  trục lăn

  vòm

  xây dựng:

  chén (xăng, dầu)

  copôn

  hóa học & vật liệu:

  trũng dạng lòng chảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bowl

  a round vessel that is open at the top; used chiefly for holding food or liquids;

  a concave shape with an open top

  Synonyms: trough

  a dish that is round and open at the top for serving foods

  the quantity contained in a bowl

  Synonyms: bowlful

  a wooden ball (with flattened sides so that it rolls on a curved course) used in the game of lawn bowling

  a small round container that is open at the top for holding tobacco

  Synonyms: pipe bowl

  roll (a ball)

  hurl a cricket ball from one end of the pitch towards the batsman at the other end

  engage in the sport of bowling

  My parents like to bowl on Friday nights

  Similar:

  stadium: a large structure for open-air sports or entertainments

  Synonyms: arena, sports stadium

  bowling ball: a large ball with finger holes used in the sport of bowling

  roll: the act of rolling something (as the ball in bowling)