bowlful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowlful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowlful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowlful.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bowlful

    Similar:

    bowl: the quantity contained in a bowl

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).