bowl urinal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowl urinal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowl urinal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowl urinal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bowl urinal

    * kỹ thuật

    âu tiểu (nam)