bowline knot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowline knot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowline knot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowline knot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bowline knot

    Similar:

    bowline: a loop knot that neither slips nor jams

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).