author nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

author nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm author giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của author.

Từ điển Anh Việt

 • author

  /'ɔ:θə/

  * danh từ

  tác giả

  Ho Ngoc Duc is the author of this software: Hồ Ngọc Đức là tác giả của phần mềm này

  người tạo ra, người gây ra

  author of evil: người gây ra các điều ác

  (tôn giáo) đảng sáng tạo (Chúa)

 • author

  (Tech) tác giả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • author

  * kỹ thuật

  người thực thi

  toán & tin:

  người cài đặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • author

  be the author of

  She authored this play

  Similar:

  writer: writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay)

  generator: someone who originates or causes or initiates something

  he was the generator of several complaints

  Synonyms: source