andre maginot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andre maginot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andre maginot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andre maginot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andre maginot

    Similar:

    maginot: French politician who proposed the Maginot Line (1877-1932)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).