andreas vesalius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andreas vesalius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andreas vesalius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andreas vesalius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andreas vesalius

    Similar:

    vesalius: a Flemish surgeon who is considered the father of modern anatomy (1514-1564)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).