andrew marvell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrew marvell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrew marvell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrew marvell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrew marvell

    Similar:

    marvell: English poet (1621-1678)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).