american wire gauge (awg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american wire gauge (awg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american wire gauge (awg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american wire gauge (awg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • american wire gauge (awg)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  Cỡ dây tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn dây dẫn Mỹ

  điện:

  cỡ dây Mỹ