american standard threat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american standard threat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american standard threat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american standard threat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american standard threat

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    Ren theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ