american stabilization fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american stabilization fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american stabilization fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american stabilization fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american stabilization fund

    * kinh tế

    Quỹ Bình chuẩn Mỹ