american sign language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american sign language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american sign language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american sign language.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american sign language

    Similar:

    asl: the sign language used in the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).