american labor party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american labor party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american labor party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american labor party.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american labor party

    a former political party in the United States; formed in 1936 in New York when labor and liberals bolted the Democratic Party

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).