american green toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american green toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american green toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american green toad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american green toad

    small green or yellow-green toad with small black bars and stripes

    Synonyms: Bufo debilis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).