american ginseng nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american ginseng nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american ginseng giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american ginseng.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american ginseng

    North American woodland herb similar to and used as substitute for the Chinese ginseng

    Synonyms: sang, Panax quinquefolius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).