american flying squirrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american flying squirrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american flying squirrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american flying squirrel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american flying squirrel

    New World flying squirrels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).