american depositary receipt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american depositary receipt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american depositary receipt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american depositary receipt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american depositary receipt

    * kinh tế

    biên lai của người nhận giữ ở Mỹ