american broading company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american broading company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american broading company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american broading company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american broading company

    * kinh tế

    công ty truyền thanh-truyền hình Mỹ