american account countries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american account countries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american account countries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american account countries.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • american account countries

    * kinh tế

    các nước có tài khoản Mỹ