altitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude.

Từ điển Anh Việt

 • altitude

  /'æltitju:d/

  * danh từ

  độ cao ((thường) so với mặt biển)

  (số nhiều) nơi cao, chỗ cao, đỉnh cao

  địa vị cao

  (toán học) độ cao, đường cao

  altitude flight: sự bay ở độ cao

  altitude gauge (measurer): máy đo độ cao

  to lose altitude

  (hàng không) không bay được lên cao

  hạ thấp xuống

 • altitude

  (Tech) độ cao, cao độ

 • altitude

  chiều cao, độ cao

  a. of a cone chiều cao hình nón

  a. of a triangle chiều cao của tam giác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • altitude

  * kỹ thuật

  cao trình

  chỗ cao

  cốt

  độ cao

  độ cao so với mặt nước biển

  độ cao tuyệt đối

  toán & tin:

  cao độ

  tọa độ Z

  cơ khí & công trình:

  nơi cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • altitude

  elevation especially above sea level or above the earth's surface

  the altitude gave her a headache

  Synonyms: height

  the perpendicular distance from the base of a geometric figure to the opposite vertex (or side if parallel)

  Similar:

  elevation: angular distance above the horizon (especially of a celestial object)

  Synonyms: EL, ALT