altitude gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • altitude gauge

  * kỹ thuật

  cái đo độ cao

  xây dựng:

  dụng cụ đo cao trình

  dụng cụ đo độ cao