altitude indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude indicator.

Từ điển Anh Việt

  • altitude indicator

    (Tech) bộ chỉ báo độ cao, đồng hồ đo cao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude indicator

    * kỹ thuật

    máy đo độ cao