altitude signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude signal

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tín hiệu độ cao