altitude of a cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude of a cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude of a cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude of a cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude of a cone

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chiều cao hình nón