altitude meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude meter

    * kỹ thuật

    cao độ kế

    máy đo cao