altitude range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • altitude range

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  biên độ độ cao

  điện tử & viễn thông:

  tầm cao độ