algor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algor.

Từ điển Anh Việt

  • algor

    * danh từ

    cảm giác lạnh cóng