algorithmic language-algol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algorithmic language-algol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algorithmic language-algol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algorithmic language-algol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • algorithmic language-algol

  * kỹ thuật

  ngôn ngữ angorit

  toán & tin:

  ngôn ngữ algorithm

  ngôn ngữ thuật toán