activate logical unit (actlu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activate logical unit (actlu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activate logical unit (actlu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activate logical unit (actlu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activate logical unit (actlu)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn vị lôgic kích hoạt