activated sludge basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated sludge basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated sludge basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated sludge basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated sludge basin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể sinh hóa thổi khí