activated digested sludge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated digested sludge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated digested sludge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated digested sludge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated digested sludge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bùn hoạt tính trương nở