activated sludge regenerating tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated sludge regenerating tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated sludge regenerating tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated sludge regenerating tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated sludge regenerating tank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể tái sinh bùn hoạt tính