activated sludge process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated sludge process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated sludge process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated sludge process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated sludge process

    * kỹ thuật

    phương pháp bùn cặn hoạt tính

    cơ khí & công trình:

    công nghệ bùn khoan hoạt hóa