activated sludge plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated sludge plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated sludge plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated sludge plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated sludge plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm (xử lý) bùn hoạt tính