activated sludge regeneration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated sludge regeneration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated sludge regeneration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated sludge regeneration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activated sludge regeneration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tái sinh bùn hoạt tính