activated alumina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated alumina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated alumina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated alumina.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • activated alumina

  * kỹ thuật

  nhôm ôxit hoạt tính

  hóa học & vật liệu:

  nhôm axit hoạt hóa

  nhôm hoạt tính

  nhôm oxit hoạt tính

  ôxit nhôm hoạt tính