activated sludge tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activated sludge tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activated sludge tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activated sludge tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • activated sludge tank

  * kinh tế

  thùng bùn linh động

  * kỹ thuật

  bể bùn cặn hoạt tính

  bể sục khí